ЛИПА

Дебелина - 5cm
Ширина и дължина - свободни.
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb
 
 
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb