ЯСЕН

Дебелина - 5cm и 3cm
Ширина и дължина - свободни.
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb